Monday, April 07, 2008

茄 醬 焗 忌 廉 牛 意 大 利 粉


需 時 : 45 分 鐘
份 量 : 4 人

這 個 意 大 利 粉 , 又 要 煮 又 要 焗 , 用 罐 頭 蘑 菇 的 話 , 一 定 要 榨 水 , 否 則 焗 出 來 時 容 易 出 水 。

材 料
罐 頭 茄 汁 1 罐
意 大 利 粉 300 克
火 腿 絲 4 片
鹹 牛 絲 3 片
鮮 忌 廉 250 毫 升
蘑 菇 片 1 罐
蒜 茸 2 湯 匙
混 合 香 草 1 湯 匙
摩 撒 羅 拉 芝 士 ( Mozzarella ) 200 克
橄 欖 油 / 鹽 各 適 量

做 法
1. 水 煲 滾 , 下 鹽 、 油 及 意 大 利 粉 , 煮 4-5 分 鐘 , 瀝 水 備 用 。
2. 燒 熱 油 , 爆 香 蒜 茸 , 下 茄 汁 煮 沸 後 加 香 草 , 待 香 味 溢 出 , 熄 火 備 用 。
3. 於 另 一 鑊 燒 熱 油 , 下 意 大 利 粉 、 火 腿 絲 及 牛 絲 , 細 火 兜 勻 。
4. 再 下 鮮 忌 廉 及 蘑 菇 炒 勻 , 待 意 大 利 粉 被 鮮 忌 廉 緊 緊 覆 蓋 , 熄 火 放 在 焗 盤 上 。 5. 以 香 草 茄 醬 塗 滿 意 大 利 粉 表 面 , 再 鋪 滿 摩 撒 羅 拉 芝 士 。
6. 以 210 ℃ 火 焗 15 分 鐘 至 芝 士 溶 , 即 可 上 桌 。

可 唔 可 以 用 其 他 Pasta 代 替 ?
答 : 闊 條 ( 右 ) 太 粗 , 很 難 索 汁 , 而 意 粉 ( 中 ) 則 上 汁 較 易 ; 至 於 幼 身 那 種 ( 左 ) 較 易 煮 爛 , 不 太 適 合 焗 。

No comments: