Wednesday, April 09, 2008

上 海 酸 辣 湯


15 分 鐘
5 人 份 量
每 次 光 顧 上 海 食 店 , 幾 乎 每 次 都 會 叫 酸 辣 湯 , 因 為 多 料 又 好 味 。 以 為 做 法 好 複 雜 , 但 欒 師 傅 說 : 「 好 簡 單 , 只 要 有 豆 瓣 醬 和 鎮 江 香 醋 就 得 ! 」

材 料
木 耳 / 豬 肉 / 冬 / 豆 腐 / 雞 紅 / 魚 皮 / 豬 肚 各両

雞 蛋 1 隻

上 湯 4 碗

調 味 料

辣 豆 瓣 醬 1 湯 匙

鎮 江 香 醋 4 湯 匙

生 粉 少 訐


做 法

1. 先 將 所 有 的 材 料 切 成 絲 、 再 用 滾 水 灼 一 次 撈 起 。

2. 所 有 材 料 ( 雞 紅 及 豆 腐 除 外 ) , 用 滾 水 灼 一 次 撈 起 。

3. 再 放 4 碗 上 湯 , 加 豆 瓣 醬 及 鎮 江 香 醋 調 味 , 滾 起 後 埋 生 粉 芡 煮 成 糊 狀 。

4. 蛋 拂 勻 , 下 蛋 定 形 後 推 開 , 加 入 所 有 材 料 攪 勻 即 成 。

落 蛋 時 有 乜 技 巧 , 先 至 可 以 做 到 靚 蛋 花 呢 ?

答 : 湯 要 大 滾 , 落 蛋 後 不 要 攪 湯 , 等 20 秒 再 慢 慢 攪 , 就 可 形 成 靚 蛋 花 。

1 comment:

Anonymous said...

See Please Here