Sunday, April 06, 2008

怎樣炆羊腩快d腍而不"鞋"口?

網友豬太話炆羊腩唔知點解出黎效果好實和"鞋"口,以下有個小秘決比大家,大家可試試用呢個方法,包你炆牛腩,羊腩,豬手都一樣軟軟滑滑

其實炆任何野都好,事先做個指定動作,就係飛水,飛水然後洗淨

1) 下油薑和蒜落鑊爆香,下所需醬料,例如南乳/腐乳/柱侯醬,再下羊腩炒透及贊酒,然後加水蓋過羊 腩,直至滾後收至小慢火,下一粒小冰糖

2) 用炆焗方法:炆15分鐘熄火焗10分鐘,如事者,重複此步驟三次,用筷子勉強能"督"入羊腩中, 便成


呢個方法係我入廚以來一直使用既炆焗方法,既保持肉質軟滑時又可以節省爐火,但緊記在炆焗途中不可以打開蓋睇

另外,當炆任何野都好,關鍵一定要落一粒小冰糖,因為冰糖中既物質係可以令到肉質易腍

from 蔡師奶 blog

No comments: