Thursday, April 10, 2008

香 辣 冬 蔭 功需 時 : 40 分 鐘

份 量 : 4 人


泰 國 菜 最 出 名 當 然 是 這 個 湯 , 但 不 是 每 間 菜 館 都 整 得 有 風 味 。 想 味 道 更 濃 一 點 , 不 妨 加 蝦 頭 去 煲 。材 料
中 蝦 4 隻

番 茄 1 個

南 薑 50 克

香 茅 30 克

檸 檬 葉 6 塊

上 湯 / 水 各 500 毫 升

辣 椒 1 隻

青 檸 汁 4 湯 匙

草 菇 10 粒 ( 切 半

冬 蔭 功 醬 2 湯 匙

椰 汁 少 許做 法
1. 取 蝦 頭 並 爆 香 , 下 南 薑 、 香 茅 、 檸 檬 葉 及 辣 椒 , 注 入 水 及 上 湯 , 慢 火 煮 20 分 鐘 。

2. 將 湯 內 的 材 料 撈 起 , 下 冬 陰 功 醬 , 煮 沸 後 下 草 菇 、 蝦 , 待 蝦 熟 及 滾 起 , 下 青 檸 汁 及 番 茄 試 味 , 最 後 下 椰 汁 及 即 可 食 用 。

係 咪 一 定 要 用 中 蝦 , 用 普 通 蝦 得 唔 得 ? 答 : 中 蝦 頭 大 , 爆 蝦 頭 較 香 ; 用 普 通 蝦 可 用 蝦 膏 加 重 蝦 味 。

No comments: