Thursday, April 10, 2008

五 味 腩 排


需 時 : 30 分 鐘
份 量 : 4 人
由 於 材 料 中 有 糖 及 老 抽 , 若 大 火 滾 的 話 容 易 煮 , 所 以 要 先 熄 火 才 可 以 放 入 混 合 好 的 汁 料 , 還 要 以 慢 火 煮 、 時 不 時 攪 拌 才 可 。

做 法
1. 將 腩 排 略 洗 抹 。

2. 將 醬 汁 材 料 拌 勻 , 下 鍋 中 煮 沸 。

3. 下 腩 排 慢 火 煮 20-25 分 鐘 , 最 後 加 生 粉 水 埋 芡 即 可 。


貼 士
要 汁 料 滾 才 可 以 落 腩 排 , 利 用 熱 力 封 實 肉 內 的 水 份 , 這 樣 煮 出 來 的 豬 肉 才 會 多 汁 唔 。


調 味 料 比 例 要
想 要 做 到 五 味 , 除 了 肉 外 , 其 他 調 味 料 比 例 要啱 。

酒 若 落 太 多 就 會 將 其 他 味 掩 蓋 , 故 只 要 1 湯 匙 ;

醋 要 多 過 酒 才 能 令 菜 式 和 味 及 帶 清 香 , 故 要 2 湯 匙 ;

想 肉 帶 出 甜 味 , 當 然 要 加 糖 , 但 加 得 少 過 酒 及 醋 又 會 缺 乏 甜 味 , 故 要 3 湯 匙 ;

這 個 菜 因 為 要 令 豬 肉 上 色 , 故 棄 鹽 用 老 抽 , 由 於 不 及 生 抽 和 鹽 鹹 , 故 份 量 要 4 湯 匙 ;

最 後 的 水 就 用 作 稀 釋 醬 汁 , 令 豬 肉 燜 時 更 入 味 , 要 將 所 有 調 味 料 混 合 , 要 一 定 份 量 的 水 , 所 以 需 要 5 湯 匙 。


除 了 腩 排 , 可 用 甚 麼 部 份 的 豬 肉 來 燜 較 好 ?

答 : 如 果 怕 肥 膩 , 也 可 以 改 用 一 字 排 骨 來 燜 煮 , 吃 起 來 無 咁 肥 。

No comments: