Tuesday, February 03, 2009

紅 糟 蔥 爆 肉 絲

0hr 30min
製 作 難 度 : ★ ★ ☆ ☆ ☆

食 油 餅 要 加 一 起 食 至 好 味 , 配 紅 噹 噹 的 紅 糟 爆 肉 絲 , 香 濃 惹 味 。

材 料
香 菇 3 隻
冬"順" 1/2 條
柳 脢 肉 200 克
京蔥 1 條
蒜 茸 2 茶 匙
生 粉 水 / 麻 油 各 少 許

調 味 料 :
生 抽 2 茶 匙
糖 / 胡 椒 粉 / 生 粉 / 水 各 少 許

汁 料 :
紅 糟 3 湯 匙
生 抽 3 茶 匙
糖 1 1/2 茶 匙

做 法
1. 香 菇 浸 軟 後 去 椗 後 切 絲 ; 冬x 切 片 ; 京蔥 切 去 除 頂 部 的 老 葉 , 再 斜 切 成 片 狀 。
2. 柳 脢 肉 切 片 後 切 絲 , 加 生 抽 、 水 ,糖 、生 粉 及 胡 椒 粉 撈 勻 醃 一 陣 。
3. 將 紅 糟 、 生 抽 及 糖 撈 勻 成 醬 汁 備 用 。
4. 燒 熱 鑊 加 油 , 爆 香 京 炒 至 熟 後 盛 起 備 用 。 再 燒 熱 鑊 加 油 , 用 中 火 爆 香 蒜 茸 後 加 柳 脢 肉 絲 炒 到 半 熟 , 加 香 菇 絲 及 冬x 片 兜 勻 , 下 醬 汁 炒 勻 後 加 京蔥 , 下 生 粉 水 埋 芡 , 再 下 麻 油 撈 勻 即 可 。

貼 士
如 果 買 鮮 x 或 包 裝x , 最 好 先汆 水 , 可 去 除 澀 味 與 酸 味 。

No comments: