Tuesday, February 03, 2009

財 源 滾 滾 ( 百 花 釀 冬 菇 )


製 作 難 度 : ★ ★ ☆ ☆ ☆
需 時 : 20 分 鐘 ( 未 計 浸 冬 菇 時 間 )

釀 入 冬 菇 的 蝦 膠 要 夠 彈 牙 , 最 好 加 入 墨 魚 膠 一 同 打 勻 , 蝦 膠 和 墨 魚 膠 的 比 例 為 2:1 , 打 出 來 效 果 會 更 爽 更 彈 牙 。

材 料
冬 菇 10 隻
蝦 膠 2両
墨 魚 膠 1 两
生 粉 / 生 粉 水 各 少 許
雞 蛋 白 2 隻
西 蘭 花 1/2 棵
蠔 油 2 湯 匙
雞 粉 1 茶 匙
砂 糖 1/2 湯 匙
薑 / / 鹽 各 少 許
水 100 毫 升

做 法
1. 預 先 將 冬 菇 浸 2 小 時 至 腍 身 。
2. 起 鑊 爆 香 薑 , 加 冬 菇 , 灒 水 浸 過 面 , 再 下 蠔 油 及 糖 , 蓋 用 細 火 燜 大 約 5 分 鐘 備 用 。
3. 將 墨 魚 膠 加 入 蝦 膠 攪 勻 , 用 手 打 大 約 15 下 至 起 膠 備 用 。
4. 將 燜 好 的 冬 菇 瀝 水 , 拍 上 少 許 生 粉 , 釀 入 ( 3 ) 。
5. 燒 滾 一 鑊 水 , 將 已 釀 入 蝦 膠 的 冬 菇 隔 水 蒸 10 分 鐘 上 碟 , 中 間 放 上 已 烚 熟 的 西 蘭 花 伴 碟 。
6. 燒 熱 鑊 下 水 、 鹽 及 雞 粉 , 以 生 粉 水 埋 薄 芡 , 最 後 下 蛋 白 拌 勻 , 淋 上 冬 菇 面 即 成 。

貼 士
冬 菇 內 面 要 拍 上 少 許 生 粉 , 釀 入 的 蝦 膠 就 不 易 甩 出 。

No comments: