Monday, January 19, 2009

杏 仁 豆 腐


0hr 40min
製 作 難 度 : ★ ☆ ☆ ☆ ☆
小 谷 另 一 耍 家 甜 品 , 用 龍 皇 杏 自 磨 杏 汁 , 比 坊 間 用 杏 仁 香 精 天 然 好 味 得 多 。

材 料
北 海 道 牛 奶 200 毫 升
龍 皇 杏 50 克
砂 糖 2 湯 匙
魚 膠 片 1 片
水 100 毫 升

做 法
1. 龍 皇 杏 加 水 , 倒 入 攪 拌 機 打 至 稀 糊 狀 , 倒 入 魚 湯 袋 隔 渣 成 為 杏 汁 。
2. 魚 膠 片 浸 凍 水 至 軟 身 備 用 。
3. 牛 奶 加 杏 汁 、 砂 糖 及 魚 膠 片 , 隔 熱 水 坐 溶 後 倒 入 碗 。
4. 用 火 槍 燒 去 表 面 的 泡 , 包 上 保 鮮 紙 , 放 入 雪 櫃 雪 30 分 鐘 即 成 。
貼 士
加 入 魚 膠 片 後 很 快 凝 固 , 撇 泡 要 快 手 !

No comments: