Tuesday, January 06, 2009

蟹 子蔥 煎 餅

0hr 30min
製 作 難 度 : ★ ★ ☆ ☆ ☆
韓 國 的 燒 餅 使 用 大 量 的 , 而 且 長 長 的 段 , 吃 起 來 會 更 香 口 。

材 料
高 筋 粉 100 克
糯 米 粉 1 湯 匙
水 8 湯 匙
蔥段 100 克
蛋 1 隻
蟹 子 4 湯 匙
韓 式 燒 肉 汁 適 量

調 味 料 :
麻 油 1/2 湯 匙
鹽 1 茶 匙
糖 少 許

做 法
1. 將 高 筋 粉 放 入 大 碗 中 , 加 糯 米 粉 拌 勻 後 逐 少 加 水 慢 慢 撈 勻 , 再 加 蛋 撈 勻 成 漿 。
2. 然 後 加 鹽 、 麻 油 、 糖 及 蟹 子 撈 勻 , 最 後 放 入 段 , 每 條 都 要 蘸 到 漿 。
3. 先 用 大 火 燒 熱 鑊 , 加 油 燒 熱 後 轉 中 火 , 倒 入 漿 , 再 轉 大 火 , 先 煎 到 一 面 金 黃 色 , 反 轉 再 煎 另 一 面 到 金 黃 色 , 上 碟 切 件 , 配 韓 式 燒 肉 汁 一 起 吃 。

貼 士
加 了 高 筋 粉 的 煎 餅 , 會 較 彈 牙 而 煙 韌 。 如 想 脆 些 , 可 加 糯 米 粉 。

No comments: